Info / Bilgi You must complete the advertising stages every 24 hours. / Reklam aşamalarını 24 saatte bir tamamlamanız gerekir.